Dobrodošli na spletnih straneh

krajevno/vaške skupnosti GORA

Gora pri Sodražici se nahaja približno 50 kilometrov južno od Ljubljane. Odcep za Goro se nahaja na regionalni cesti Sodražica – Hrib – Loški potok.
Gora pri Sodražici je skupno ime za pet naselij – Kržeti, Betonovo, Petrinci, Kračali in Janeži. Te vasi ležijo na nadmorski višini okrog 850 metrov. Lokalna skupnost ima 72 hiš in približno 150 prebivalcev. Največja vas so Petrinci in ležijo na pobočju pod cerkvijo Marije Snežne.

Povezave:

PGD Gora

Prostovoljno gasilsko društvo opravlja javno gasilsko službo na požarnem območju naselja Gora z okolico.

TŠD Gora

Turistično športno društvo Gora prireja prireditve za športno, ter tudi kulturno dejavnost. Se povezuje, sodeluje in pomaga ostalim društvom, predvsem društvom iz občine Sodražica.

Cerkev Marije Snežne na Gori

Podružnična cerkev na Gori je posvečena Mariji Snežni. Stoji nad vasjo Petrinci, okrog cerkve je tudi pokopališče.

Občina Sodražica

Slovenska turistična organizacija

Translate »