Janeži

Janeži:

Vas Janeži se nahaja v osrčju Gore v občini Sodražica. Njeno ime izhaja iz množinske oblike osebnega imena Januš. Vas je obdana z gozdovi in hribi, ki nudijo čudovit razgled na okolico.

V vasi so se ohranile številne stare hiše in kmetije, ki pričajo o bogati zgodovini kraja.

Janeži so bili vedno kmečka vas. Ljudje so se ukvarjali s poljedelstvom, živinorejo in gozdarstvom.

Danes so Janeži majhna vas z nekaj prebivalci. Več ljudi se odloča za prebivanje v teh krajih, saj jim nudijo mir in čudovito naravo.

Magdalena Gornik (1835-1896)

V vasi Janeži se je rodila slovenska mistikinja in stigmatikinja Magdalena Gornik. Rodila se je 19. julija 1835 in je bila znana po svojih mističnih doživetjih, med drugim po zamaknjenjih, stigmah in prejemanju mistične hrane. Njeno življenje je bilo polno trpljenja, vendar je v njem vedno našla moč v veri. Umrla je 23. februarja 1896 in je danes pokopana na pokopališču na Gori.

Magdalenina hiša v Janežih.

Grob Magdalene Gornik na pokopališču na Gori.

Prostorski informacijski sistem občin (PISO)

je najbolj uveljavljena geoinformacijska storitev za občine v Sloveniji. Zaposlenim na občini, občanom in podjetjem omogoča učinkovit vpogled v državne in občinske prostorske evidence.

Translate »
Scroll to Top