Janeži

Janeži:

Krajevno ime je prvotno množinska oblika osebnega imena Januž, prenarejenega iz Januš, ki se ohranja kot priimek.

Prostorski informacijski sistem občin (PISO)

je najbolj uveljavljena geoinformacijska storitev za občine v Sloveniji. Zaposlenim na občini, občanom in podjetjem omogoča učinkovit vpogled v državne in občinske prostorske evidence.

Translate »