Kračali

Kračali:

Ime je izvorno množina osebnega imena Kračal in torej tipološko primerljivo z imenom Janeži, Kržeti. To osebno ime, ki ga na Slovenskem ni več zaslediti, etimološko ni pojasnjeno. Morda je tvorjenka s pripono -al- iz osebnega imena Krač.

Prostorski informacijski sistem občin (PISO)

je najbolj uveljavljena geoinformacijska storitev za občine v Sloveniji. Zaposlenim na občini, občanom in podjetjem omogoča učinkovit vpogled v državne in občinske prostorske evidence.

Translate »