Kržeti

Kržeti:

Ime je nastalo iz množinske oblike priimka Krže. Osebno ime je verjetno tvorjeno iz samostalnika krž, ki je v slovenščini potrjen v pomenih “storž” in “kruh, štručka”.

Prostorski informacijski sistem občin (PISO)

je najbolj uveljavljena geoinformacijska storitev za občine v Sloveniji. Zaposlenim na občini, občanom in podjetjem omogoča učinkovit vpogled v državne in občinske prostorske evidence.

Translate »