Petrinci

Petrinci:

Krajevno ime je množinska oblika osebnega imena Petrinec, ki se na Slovenskem ohranja kot priimek.

Ime je mogoče razložiti na dva načina. Lahko gre za patronimik iz osebnega imena Petrin, ki je z pripono -in tvorjeno iz svetniškega imena Peter.

Druga možnost je domneva, da je Petrinec izvorno prebivalsko ime, ki je označevalo priseljenca iz kraja Petrina na Kostelskem.

Prostorski informacijski sistem občin (PISO)

je najbolj uveljavljena geoinformacijska storitev za občine v Sloveniji. Zaposlenim na občini, občanom in podjetjem omogoča učinkovit vpogled v državne in občinske prostorske evidence.

Translate »